Penisvergroting / Penisverlenging

Subjectief gevoelde Penishypoplasie.

Subjectief gevoelde "Penishypoplasie"

Onafhankelijk van beroep, graad van ontwikkelingsniveau of het toebehoren aan een bepaalde stand in de maatschappij zijn er mannen, die het subjectieve gevoel hebben, dat hun penis te kort of te klein is, onafhankelijk of de penis wel of niet een erectie heeft. Vanwege het onbekende aantal mannen, die er openlijk over praten, is het moeilijk, precies te berekenen, hoeveel mensen hieronder lijden. Deze groep van mensen mag men niet verwaarlozen. Altijd weer nemen mannen uit schaamte of uit angst voor onbegrip en misverstand contakt op, ook per advertentie, met verkeerde therapeuten, die dan vaak een dure operatie aanbevelen of ook zelf opereren.
Deze operatie (doorsnijden van het Ligamentum suspensorium penis en verlenging van de huid in de penoventralhoek door een Z-hechting) is eigenlijk technisch gezien makkelijk. Het ingevorderde honorarium van deels 5000 tot 8000 Euro is naar verhouding veel te hoog. Het esthetische resultaat is vaak dubieus, omdat de geërecteerde penis postoperatief naar beneden gericht en de praeoperatief adviseerde groei aan lengte onvoldoende is. Voor een vergroting wordt vaak extra subcutaanvet onder de penishuid geïnjiceerd.

Het resultaat van een operatie komt af en toe voor het het gerecht. De protagonisten sluiten erom nu vaak een zo genoemde penisstretching met hulp van een lus aan. Wij geloven dat dit de enige reden is, waarom een permanente verlenging van de penis bereikt wordt.
Naar onze jarenlange ervaring is het alleen door een constante rekking van de penis al na enkele maanden mogelijk, een permanente verlenging en door de bijzondere methode van PHALLOSAN forte ook nog een vergroting van de geërecteerde of niet-geërecteerde penis te bereiken - zonder operatie en veel goedkoper. Natuurlijk geloven wij ook, dat mannen met een "probleem van een te kleine penis" eerst een ervaren therapeut nodig heeft. Als nu, spijts therapie, een emotionele problemen gemanifesteerd worden en de patient een oplossing zoekt, is het nu mogelijk, hem met PHALLOSAN forte te helpen. PHALLOSAN forte biedt een methode aan, die, als het correct gebruikt wordt, geen bedreiging voor de gezondheid vormt en die betaalbaar is. Ook blijven alle andere therapeutische opties bestaan.