Penisvergroting / Penisverlenging

De lengte van de penis op de juiste manier bepalen.

Penislengte meten

De lengte van de penis op de juiste manier bepalen.

Op het internet worden enkele methoden besproken, hoe de penislengte correct moet worden gemeten. Om vergelijkbare waarden te krijgen, is echter een uniforme meetmethode vereist. In principe onderscheiden we eerst de meting van de penislengte in erectie en niet in erectie.

Meting van de lengte van de penis in erectie

Voor een correcte meting moet de penis volledig in erectie zijn. Om vergelijkbare waarden te hebben - bijvoorbeeld vanwege verschillende penisvormen of verschillende krommingen - geldt de conventie van het meten van de kortste verbinding vanaf de buikaanhechting (peniswortel) naar de top van de eikel. De meting moet daarom worden uitgevoerd met een onbuigzaam voorwerp, dus meestal met een duimstok. Het meten met een flexibel meetlint zou te onnauwkeurig zijn en zou de kromming van de penis in het meetresultaat mee laten tellen.

Meting van de lengte van de slappe penis

De meting van de penis zonder erectie is iets gecompliceerder vanwege de sterk wisselende lengtes. Als men in het kader van een methode voor penisvergroting alleen de vooruitgang wil bepalen, dan volstaat het meestal om op dezelfde tijdstippen van de dag, dus ongeveer een half uur na het opstaan, de meting uit te voeren.

Als men vergelijkbare waarden met andere personen wil bepalen, moeten de gemiddelde waarden van verschillende metingen worden berekend. De lengte van de penis moet daarbij in meerdere, verschillende situaties worden gemeten - bijvoorbeeld

  • direct na het opstaan
  • na de eerste maaltijd
  • na een douche
  • na het sporten
  • 's avonds voor het slapen gaan

Uit deze metingen - en liefst uit de waardes van meerdere dagen - moet dan een gemiddelde waarde worden berekend (opgetelde waarden gedeeld door het aantal). Dit getal geeft een goede en vooral vergelijkbare waarde voor de penislengte in slappe toestand.